Archive for the Category »RATNO VAZDUHOPLOVSTVO «

Ruska vojna moć danas

Malo ruske vojne propagande…

Saopštenje Komisije za ispitivanje udesa helikoptera nakon završetka istrage

Dana 02. 09. 2011. godine u 11.56 časova, 500 m južno od uvale Dobreč (poluostrvo Luštica), tokom redovnog trenažnog leta  para helikoptera, dogodio se udes helikoptera H-42 Gazela ev.broj 12752 u kojem su živote izgubili članovi posade: potpukovnik Šahbaz Omera Belhadin, pilot, nastavnik letjenja,; major Obradović Borivoja Ivan, pilot nastavnik letjenja; i stariji vodnik prve klase Tomić Milinka Vidoje, tehničar-letač.


Odmah nakon udesa, Načelnik Generalštaba VCG je, u skladu sa Zakonom o Vojsci Crne Gore i propisom za sprečavanje i ispitivanje vazduhoplovnih udesa, oformio Komisiju za ispitivanje vanrednog događaja-udesa vazduhoplova.

Komisija je uradila analizu udesa na bazi prikupljenih dokaza tokom uviđaja na licu mjesta, detaljnog pregleda ostataka vazduhoplova, foto i video materijala, prikupljenih izjava od očevidaca i drugog ljudstva koje je opsluživalo i obezbjeđivalo vazduhoplov i letenje, tehničkih analiza i mišljenja ovlašćenih institucija i pojedinaca i uvida u svu neophodnu dokumentaciju planiranja letenja, vazduhoplova, posade, nadležne kontrole letenja i ljekarskih nalaza.


U cilju nezavisne ekspertske analize, na poziv Ministarstva odbrane, ekspertski tim francuske kompanije „Eurocopter“ boravio je u Crnoj Gori od 12.-14. decembra 2011.godine. Ekspertima je predočen rad Komisije i sav dokazni materijal. Nakon analize i pregleda djelova helikoptera ekspertski tim Eurokoptera je selektovao djelove koji su poslati na vještačenje. Analiza djelova koja je vršena u specijalizovanim labaratorijama u Francuskoj je pokazala da ti djelovi nisu uzrok udesa.

Rekonstrukcija „kritične“ faze leta urađena je vrlo precizno, korišćenjem pouzdanih izvora informacija i to: video zapisa načinjenog iz drugog helikoptera, izjava relevantnih očevidaca udesa i tragova pronađenih na terenu.

Na osnovu Izvještaja Komisije faza leta  od plaže Dobreč odvijala se po sledećem:

„Od plaže Dobreč vođa para helikoptera leti u kursu 205° iznad linije obale, paralelno sa obalom, na visini oko 30-40 metara i brzinom 130 – 150 km/h. Pratilac u toj fazi leta nastoji sustići vođu kako bi se vratio na zadate norme, leteći u desnom razmaknutom stepenu (odstojanje 150 m i rastojanje oko 40 m) u blagom snižavanju i povećavajući brzinu. Na oko 4 sekunde prije udesa, vođa kreće u blago penjanje uz istovremeno primjetno „klizanje“ ulijevo  i kretanje u lijevi nagib od preko 60° (prema kopnu). Pratiocu pažnju privlači to što vođa daje energičan, velik lijevi nagib. U tom momentu se nalazi iznad vode i na visini većoj od pratioca, svakako iznad 40 m. Od momenta postizanja nagiba prestaje da penje, nastavlja da se kreće u lijevom nagibu u blagom uglu na dolje skrećući ulijevo ka obali, brzo gubeći visinu. Udara u stijene na 30-tak metara od obale na visini od 11 metara nad morem. U momentu udara o stijene helikopter se nalazio u kursu 105°-110°, u lijevom nagibu od 45° i uglom poniranja oko 10°. Ovo kretanje helikoptera podsjeća na manevar karakterističan za avion – „lijevo poluprevrtanje za 90°“.

Od momenta otpočinjanja nepravilnog kretanja helikoptera (posljednje 4 sekunde leta) na video snimku i po izjavama pratioca, nije bilo vidljivih naglih promjena položaja helikoptera po bilo kojoj osi, koje bi navele na zaključak da je posada komandama leta pokušala uraditi bilo što da spriječi ovakvo kretanje i udes.

Međutim, materijalni dokazi govore da je posada pokušala da spriječi nekontrolisano kretanje helikoptera i to: posada je pred udar o zemlju dala punu snagu, odnosno povukla kolektivnu palicu do krajnjeg gornjeg položaja, što je trebalo između ostalog da dovede do kretanja helikoptera na gore. Ciklična palica nalazila se otklonjena udesno (lijeva pilotska palica praktično preslikala na lijevo sjedište otklonjena udesno), što znači da je posada i ovom komandom leta pokušala „vaditi“ helikopter iz lijevog nagiba, odnosno preći u desni nagib. Inače, pri pomjeranju ciklične palice helikopter trenutno reaguje na zadatu komandu promjenom svog položaja u prostoru. U odnosu na dokazano, video snimak i izjave pilota drugog helikoptera nema znakova o bilo kakvim promjenama položaja helikoptera pogotovo ne u stranu otklonjene ciklične palice. Ovo navodi na zaključak da je helikopter bio praktično neupravljiv jer u kritičnim momentima nije „odgovarao“ na zadatu komandu od strane posade.

Na osnovu nedvosmislenih tragovima na zemlji, koje su ostavili sva tri kraka glavnog rotora, evidentno je da jedan od krakova nije pratio putanju druga dva. U normalnom motornom letu sva tri kraka su podešena da se putanje poklapaju uz maksimalno dozvoljeno odstupanje terminezona kraka do 1,5 cm.“

Uzimajući u obzir scenario po kojem se let odvijao, a u skladu sa svim prikupljenim dokazima sigurno je da udes nije nastao kao posljedica greške posade u tehnici pilotiranja ili eksploataciji helikoptera odnosno nediscipline ili druge vrste ugrožavanja bezbjednosti letenja od strane posade.

Organizacija letenja, vođenje vazduhoplova, meteorološka situacija, zdravstveno stanje posade, održavanje vazduhoplova nije imalo uticaja na udes. Naglašavamo, da stari stub navigacijske oznake, koji je u više navrata u javnosti pominjan kao mogući uzrok udesa, nije imao nikakvog uticaja na udes i helikopter u bilo kojoj fazi leta nije ostvario kontakt sa stubom.

Komisija je utvrdila da nije bilo greške u tehnici pilotiranja koja bi mogla dovesti do nekontrolisanog kretanja i udesa helikoptera. Nije bilo moguće sa sigurnošću utvrditi koji pilot je u kritičnim momentima upravljao helikopterom.

Komisija je na osnovu svih činjenica zaključila da ljudski faktor nije uzrok udesa. Uzrok udesa je gubitak kontrole nad vazduhoplovom, što je najvjerovatnije posledica otkaza u sistemu komandi leta helikoptera. Zbog velikog broja i obima lomova i oštećenja na djelovima helikoptera, nije bilo moguće utvrditi koja je konkretna komponenta zakazala.

Izvještaj Komisije sa svom dokumentacijom je dostavljen nadležnom državnom tužiocu.

Porodice poginulih vazduhoplovaca nisu saglasne da se snimak udesa helikoptera objavi u javnosti.

Na osnovu preporuka Eurokoptera izvršeni su svi potrebni pregledi na helikopterima Gazela i isti se, u skladu sa propisanom procedurom, mogu ponovo staviti u operativnu upotrebu.

Izvor: http://www.vojska.me/

Srbija na krilima supersonika

EKSKLUZIVNO

Srbija na krilima supersonika

Šturo saopštenje posle posete srpske delegacije Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u kojem se kaže da je ponuđen zajednički razvoj i proizvodnja supersoničnog školskog aviona, izazvalo je i nedoumicu: kako i na osnovu čega bi to Srbija mogla da pokrene proizvodnju supersoničnog školskog aviona?

Srpski nadzvučni školski avion NA u verziji LIFT aparata

Nedavna poseta delegacije Srbije predvođene prvim potpredsednikom vlade i ministrom odbrane Aleksandrom Vučićem, u kojoj su bili i ministar finansija i privrede i predstavnici kompanije „Jugoimport-SDPR“, Ujedinjenim Arapskim Emiratima zapravo je bila prezentacija „srpske porodične srebrnine“. Naravno, vojnotehnološke „srebrnine“. Šturo saopštenje posle te posete, u kojem se kaže da je Ujedinjenim Arapskim Emiratima ponuđen zajednički razvoj i proizvodnja supersoničnog školskog aviona izazvalo je i nedoumicu: kako i na osnovu čega bi to Srbija mogla da pokrene proizvodnju supersoničnog školskog aviona? Je li to realno i može li to uopšte da uradi srpska vojna industrija na sadašnjem nivou tehnologije i tehnike? Šta smo to ponudili Ujedinjenim Arapskim Emiratima?

Dakle, lepeza naše ponude bila je raznovrsna, no najatraktivniji projekti, za koje je domaćin pokazao veliki interes, bili su raketni sistem „alas“ u protivbrodskoj verziji sa dometom od 50 km, kao i tri različita tipa aviona za obuku pilota i za borbena dejstva. Turboprop trenažni avion „kobac“, aparat za protivteroristička i protivgerilska dejstva, koji po svojim taktičko-tehnološkim karakteristikama spada u vrh takvih aviona te kategorije. „Kobac“ je  projekat malog rizika, on je prirodni naslednik projekta „lasta“, pa za njegovu finalizaciju nisu potrebne nove razvojne i proizvodne tehnologije. Za razvoj „kopca“ i integraciju svih podsistema odgovaran je VTI, dok je napadno-navigacioni sistem (NNS) projekat stručnjaka kompanije „Jugoimport-SDPR”, kao nastavak razvoja upravo završenog NNS-a za modernizaciju srednjih višenamenskih helikoptera, što je već i urađeno u Iraku na helikopterima „Mi-17”. Avioni za naprednu obuku sa turboelisnim motorom i naprednom avionikom, kao što su „pilatus PC-9“, PC-11, PC-21, „teksan“, KT-1. „tukano“ i „supertukano“, danas su vrlo tražena roba na svetskom tržištu i u tom kontekstu naš „kobac“ ima lepe izglede za prodaju. Osvajanje njegove proizvodnje vrši kompanija „Utva“ uz učešće više fabrika srpske vojne industrije, „Teleoptik“, PPT…

Drugi tip aviona koji je ponuđen Emiratima jeste modernizovana verzija aparata „orao“, u opciji dvoseda sa ugrađenom opremom nove generacije, eventualno pojačanim motorima i shodno tome unapređenim letnim i borbenim karakteristikama, što bi takav „orao“ svrstalo u kategoriju modernih transsoničnih aviona LIFT (Lead in Fighting Trainer). Naime, avioni LIFT danas služe za uvođenje u završnu obuku pilota-lovaca, sa mogućnošću da simuliraju energetske i tehničke karakteristike kao i borbene potencijale višenamenskih lovačkih aviona – uključujući i aparate četvrte generacije. U tu kategoriju u svetu trenutno spadaju avioni „jak-130“, M-346, L-15, „houk-128“. Supersonični avioni LIFT tehnički i taktički su najmoćnija kategorija školskoborbenih aviona, sa veoma dobrim avio-letačkim karakteristikama, velikom nosivošću ubojnih sredstava, savremenom avionikom, senzorima i opremom za protivelektronska dejstava, u ukupnim borbenim kapacitetima na nivou lovaca treće generacije. Vrlo je značajno i to da je cena ovih letelica mnogo niža od cene najmodernijih višenamenskih aviona. Zapravo, na tržištu danas postoje samo dva tipa takvih aparata: južnokorejski TA-50 i kineski JL-9, oba brzine približno 1,5 maha.

Modernizacija aviona „orao“ i njegova prekategorizacija u aparate LIFT za naše potrebe, ali i za inostrane naručioce, može se realizovati u našim fabrikama i zavodima uz potrebno dodatno opremanje proizvodnih pogona, kao i nabavku, i delom domaći razvoj ključnih podsistema. Naravno da bi obnavljanje proizvodnje „orla“ u verziji LIFT zahtevalo značajnije doinvestiranje u razvojne i proizvodne resurse, obnavljanje ranijih korišćenih tehnologija i proširenje kadrovske baze. Ali, svih 17.000 nacrta i planova za „orao“, celokupna dokumentacija i svi alati su kod nas.

Treći vazduhoplovni projekat koji smo sada ponudili Emiratima jeste projekat nekadašnjeg jugoslovenskog nadzvučnog aviona – čuveni NA. Sada ga nudimo u varijanti LIFT. Program jugoslovenskog nadzvučnog aviona bio je svojevremeno jugoslovenska „eureka“, tehnički i tehnološki vrh dostignuća SFRJ, naš lovac četvrte generacije. Krajem osamdesetih godina Jugoslavija je završavala taj projekat, ostvarena je vrlo sadržajna saradnja sa dve vodeće svetske kompanije iz Francuske i Velike Britanije, urađeno je devet varijanti za avion jednosed i dve varijante za dvosed. Sva potrebna ispitivanja u aerodinamičkim tunelima u Žarkovu bila su završena. Analizirali smo i četiri motora svetskih marki: „snecma“, „rolce-royce“, GD,„pratt & whitny“, tri vrste uvodnika vazduha i nekoliko tipova radara – „thompson CSF“, „feranti“, „ericsson“. Definisana je optimalna aerodinamička koncepcija, avion je zapravo bi kopija francuskog „rafala“, utvrđeni su osnovni elementi konstrukcije, mase i centraže, definisan je stajni trap, trebalo je da leti brzinom od 1,88 maha, urađeni su i svi potrebni strukturalni proračuni, usvojeni zakoni upravljanja i definisane četvorostruke električne komande leta, sa potrebnim magistralama podataka i računarom misije… Svi ti navedeni radovi predstavljaju dobru osnovu za nastavak razvoja NA u verziji aviona LIFT imajući u vidu da aparati LIFT imaju niže taktičko-tehničke karakteristike od započetog NA, potrebno je manje novih tehnologija, pa bi novi NA imao za 20 do 30 odsto smanjene taktičko-tehničke karakteristike, upravo toliko koliko to zahtevaju avioni LIFT. Osim toga, danas se najbitnije i najsloženije avio-komponente daleko lakše nabavljaju nego pre 20 godina.

Novi NA u LIFT dvosedoj verziji leteo bi brzinom od 1,6 maha, doleta do 3.500 km, plafon leta bi mu iznosio 17.000 metara, naoružan bi bio topom od 30 mm, na ukupno 11 podvesnih tačaka nosio bi 6.000 kg bombi i raketa, uključujući i projektile vazduh–vazduh. Svi planovi, proračuni, sva dokumentacija za avion NA su kod nas, i to je ta „porodična srebrnina Srbije“. Uz ulaganje strateškog partnera u proizvodne kapacitete Srbija može da napravi NA u verziji LIFT. Fabrika „Utva“ je krajem osamdesetih godina i napravila nove hale upravo za proizvodnju NA.

Na stogodišnjicu svog vazduhoplovstva Srbija nastavlja proizvodnju aviona, 20 aviona „lasta“ je već prodato Iraku, Bagdad će najverovatnije kupiti još 16 „lasta“, naša avijacija je poručila 15 „lasta“, a ima i drugih zainteresovanih. Težak period vazduhoplovne industrije je iza nas. Na svetskom tržištu aviona bogate zapadne, arapske i azijske zemlje uglavnom su opremljene lovcima treće generacije, „mig-29”, „Su-27”, F-15, F-16 i F-18. Proizvodne linije tih aviona još su u funkciji, nude se i modernizovane verzije tih aviona. Četvrta generacija aviona, „rafal“, „tajfun“, „gripen“, „Su-30”, „Su-35” užasno su skupi i dostupni samo malom broju država. S druge strane, očekuje se vrlo brzo povlačenje iz upotrebe preko 1.000 aviona „mig-21” i više od 600 aparata „fantom F-4“, čime se otvara prostor za avione LIFT. Recimo da američki F-35 uopšte i nema dvosedu varijantu.

Ujedinjeni Arapski Emirati su kupac danas najprestižnijih i najskupljih vojnih proizvoda, ali ta zemlja ulaže i u sopstveni razvoj i proizvodnju kod kuće, kao i u kooperaciju sa drugim državama. Emirati žele da se što pre i što više osamostale na tom planu, jer ni nafta nije večna. Naša delegacija je naše mogućnosti prezentovala političkom i vojnom vrhu Emirata. Ponudili smo im naše tehničko i tehnološko blago. Pokazali su neočekivano veliko interesovanje…

Miroslav Lazanski
objavljeno: 02.11.2012.

Izvor: http://www.politika.rs

Sto godina Srpskog Vojnog Vazduhoplovstva – Aeromiting Batajnica 2012.

Vijek vazduhoplovnih žrtava takođe…

Vijek odvažnih (film o počecima srpskog vojnog vazduhoplovstva)

Jubilej vijeka srpskog  vojnog vazduhoplovstva prošao je nažalost  kao i prethodnog puta bez posvete onima koji su srpsku ratnu zastavu nosili kroz vatru i oganj ratova. Ostaje otužan utisak da oni kojima je ovaj aeromiting i posvećen, vazduhoplovci pali u ratovima od 1912. do danas nijesu ni pomenuti dok su se na srbijanskom nebu baškarili NATO avioni kao gosti aeromitinga uprkos činjenici da su prije samo deceniju sijali smrt po istom ovom batajničkom aerodromu i zemlji Srbiji.

Aeromiting Batajnica 2012


Da ih pomenemo barem mi danas kada se održava aeromiting koji bi trebao biti posvećen njima u čast.

Prvi Srpski pilot Mihailo Petrović poginuo 1913. poslije izvršenog ratnog zadatka u okolini Skadra.

Piloti kraljevine jugoslavije pali u borbama sa fašistima i komunistimaod 1941 do 1945.

Piloti ex JNA i VJ kao i piloti VRS poginuli u borbama sa NATO avijacijom nad rep Srpskom i hrvatskim paravojnim i vojnim frmacijama od 1991 do 1995.

U ratnom vihoru 1999. za komandama svojih lovaca i bombardera pali su komanadant batajničkog 204. Lovačko avijacijsko puka potpukovnik Milenko Pavlović nad rodnim Valjevom, njegov mladji kolega u borbi sa američkim F-15  Zoran Radosavljević oboren je u reonu Loznice i komandant “Tigrova” potpukovnik Života Đurić u napadu na bande OVK na Kosmetu. Bivši komndant RV i PVO SRJ  genera pukovnik  Ljubiša Veličković poslije dva borbena leta poginuo na radarskoj osmatračnici od NATO projektila.

Aeromiting Batajnica 2012...G-4 trobojka

Pilot lovac Iljo Arizanov oboren nad Kosmetom u MiG-u 29 od posledica obaranja umro prije godinu dana u 52 godini života. Milica Rakić dijete poginula u svojem domu od šrapnela NATO bombe na Batajnici. Pored male Milice još nekoliko hiljada civila i voijnika je izgubilo svoje živote od posledica NATO agresije ,a stotine hiljada su postali prognanici iz ex.Yu i Kosmeta.

Na jubilej stogodišnjice srpskog vojnog vazduhoplovstva, na Batajnici dugo očekivani dolazak Rusa ostao je u sjenci briljantnih letova italijanskih pilota na Eurofighteru i transportnom C-27 Spartan italijanske proizvodnje. Rusi dali nisu htjeli ili mogli, ostavili su utisak tek osrednjosti i nedorečenosti i u solo letu na modernizovanom MiG-29M2 i grupnom letenju u akro grupi Striži smanjenog stastava. Ono što dodatno izaziva odbojnost jeste crvena partijska petokraka na avionaima RF Rusije kojoj tu valjda više nije mjesto.

Solo nastup ruskog MiG-29M2

Italijanski transportni C-27 Spartan

Nastup Erofightera

Piloti srbijanskog V i PVO su pokazli odličan program i utreniranost uprkos teškim godinama finansijske i ratne oskudice. Posebno oduševljava nastup na novom školsko trenažnom turbo elisnom avionu  Lasta…srbijanskog izvoznog aduta. Izvanredan let pukovnika Ristića na jurišniku tipa Orao oduševio je srpsku publiku.


Pilot Saša Grubač na Lasti je briljirao.

Nastup srpskog Orla sa potpukovnikom Miodragom Ristićem za komandama

Nadajmo se da će se srpsko i političko vojno rukovodstvo prilikom sledećih sličnih jubileja znati dostojanstveno pokloniti djelima i žrtvi onih srpskih letača koji ugradiše sebe u slobodu srpskog naroda od 1912. do 2012….


Intervju za Odbranu, brigadni general Predrag Bandić, rukovodilac aero-mitinga „Batajnica 2012

Ne možemo govoriti o tačnom broju letelica koji će se pojaviti na aero-mitingu, jer on raste iz dana u dan. Pre tri godine na Batajnici je učestvovao impozantan broj vazduhoplova, za koji se nadam da će ove godine biti premašen.


Sve veći broj vojnih vazduhoplovstava iz inostranstva potvrđuje dolazak, civilni vazduhoplovi iz Srbije se još uvek prijavljuju i, naravno, naše vazduhoplovstvo će se predstaviti sa oko tridesetak letelica u defileu i akrobatskom programu. Cilj nam je da za sto godišnjicu srpskog vojnog vazduhoplovstva ne bude manje od 100 letelica na stajanci aerodroma Batajnica. To je pravi broj za vek srpskog vojnog vazduhoplovstva.

Malo je zemalja koje se mogu pohvaliti tradicijom vojnog vazduhoplovstva koja traje čitav vek. U ovoj godini taj jubilej, vredan svake pohvale, obeležava se mnogim manifestacijama širom zemlje. Najveći događaj, međunarodni aero-miting „Batajnica 2012”, održaće se 2. septembra na batajničkom aerodromu, a publika i gosti iz inostranstva imaće priliku da prisustvuju spektaklu kakav na ovim prostorima nije viđen. Bio je to povod da razgovaramo sa rukovodiocem aero-mitinga brigadnim generalom Predragom Bandićem, komandantom 204. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije o organizaciji i pripremama za dan koji će pamtiti i vazduhoplovci i njihovi simpatizeri.


Kako teku pripreme na batajničkom aerodromu za predstojeći aero-miting? Šta ste do sada uradili, a koji vas zadaci očekuju?

– Nalazimo se u završnom fazi priprema koje se sastoje od nekoliko segmenata. Prvi je da se na organizovan način pozovu i prihvate strane delegacije, a mi smo u ovom trenutku u fazi zaključivanja spiska gostiju visokog nivoa i spiska učesnika aero-mitinga. Drugo, priprema neophodne infrastrukture i fizička priprema aerodroma Batajnica privodi se kraju i on će biti u daleko boljem stanju nego što je bio 2009. godine, jer je realizovano nekoliko kapitalnih projekata. Za sada sve ide planiranim tokom i nema odstupanja od zadatih rokova.


Kada govorimo o viteškom delu aero-mitinga, treba da imamo na umu da je reč o aktivnostima visokog rizika, jer se najveći deo letačkog programa izvodi na granici mogućnosti i pilota i vazduhoplova, u ekstremnim uslovima i pred mnogo gledalaca. Tako visokorizični događaji zahtevaju maksimalnu ozbiljnost u organizovanju, kako bi se preventivno uticalo na eliminisanje kritičnih situacija. Zato u trećem segmentu priprema, koji se odnosi na organizaciju, primenjujemo najrigoroznije svetske standarde, kao i 2009. godine.


Koga od gostiju očekujemo u godini kada srpsko vazduhoplovstvo slavi stogodišnjicu?

– Još uvek nemamo konačan spisak, ali do ovog trenutka imamo formalnu potvrdu 17 delegacija iz deset zemalja, ali i kontakte sa nekoliko zemalja čija se zvanična potvrda učešća očekuje. Stoga, spisak nije konačan i nadam se da će se taj broj povećati. Siguran sam da će program biti atraktivan. Već sada imamo potvrde da će na aero-mitingu biti vazduhoplovi koji se po svojim manevarskim sposobnostima nalaze u samom svetskom vrhu. Svim entuzijastima i ljubiteljima vazduhoplovstva biće drago da vide avione i helikoptere koji su trenutno vrh svetske tehnologije.


Među vazduhoplovima čiji je nastup potvrđen nalaze se Eurofighter Typhoon, koji je nesporno najveći domet evropske vazduhoplovne tehnologije, zatim svetski poznati avioni F16 i Alpha Jet, kao i različiti vazduhoplovi ruske proizvodnje sa atraktivnom savremenom verzijom aviona MiG-29M2. Očekujemo i učešće svetski poznate ruske akrogrupe, koja će biti i više nego atraktivna za gledaoce. Naravno, na taj spisak treba dodati i druge učesnike iz SAD, Francuske, Austrije, Rumunije, Slovenije, Turske, Danske, Bugarske i mnogih drugih zemalja. Nama imponuje što su svi oni Republiku Srbiju, Beograd i Batajnicu prepoznali kao prijateljsko mesto gde mogu da prikažu svoj vazduhoplovni potencijal.


U posebnom delu izložbenog programa, koji će sigurno privući pažnju posetilaca, predstaviće se domaća i strana vazduhoplovna industrija prikazom svojih dostignuća u oblasti  vazduhoplovnih tehnologija. To je dodatni kvalitet manifestacije u odnosu na dosadašnje aero-mitinge organizovane u novijoj srpskoj istoriji.


U izložbenom i letačkom delu programa učestvovaće i Vazduhoplovni savez Srbije, koji okuplja najrazličitije sportske klubove, udruženja,  avioprevoznike, modelare, entuzijaste i sledbenike stogodišnje tradicije.


Proslavljajući sto godina srpskog vojnog vazduhoplovstva na ovaj način samo potvrđujemo da je temelj našeg vazduhoplovstva u trouglu koji čine – sportski klubovi, vazduhoplovna industrija i vojno vazduhoplovstvo. Taj trougao je i pokretač razvoja vazduhoplovstva svake zemlje, a mi ćemo na ovom aero-mitingu predstaviti sopstvene domete.

Čime će se Vojska Srbije predstaviti?

– Vojska Srbije će u statičkom delu programa pokazati građanima sve ono čime u našem naoružanju raspolažemo. Svima koji to žele biće omogućeno da vide i da se raspitaju o mogućnostima vazduhoplova, da uđu u kabinu, slikaju se ili priđu letelicama. To što budu videli na stajanci imaće prilike da vide i u vazduhu. Planiramo defile svih tipova vazduhoplova koji se nalaze na upotrebi u našem naoružanju i mali prikaz njihovih sposobnosti. To znači da će, pored akrobatskog programa na maloj visini, biti i malo borbenog nastupa koji će približiti gledaocima osnovnu namenu letelica.

Ko će biti glavna atrakcija na Batajnici?

– Mi se pripremamo da to budu piloti vazduhoplovstva Vojske Srbije. Naš program će biti atraktivan za gledaoce, obuhvataće prikaz sposobnosti svih borbenih vazduhoplova, i pojedinačno i u grupi. Naravno, MiG29M2, Eurofighter Typhoon, F16, helikopteri različite namene, transportni, školski i putnički avioni, padobranci i avioškole, sigurno će zaokupiti veliku pažnju posetilaca.


Koje mere bezbednosti i zaštite prate manifestaciju?

– Imperativ aero-mitinga je bezbednost učesnika i posetilaca. Obezbeđenje aero-mitinga ima više aspekata. Na prvom mestu je da se tehnički obezbede adekvatni uslovi učesnicima za izvršenje letačkog programa. Uređenjem piste i manevarskih površina i adekvatno organizovanim opsluživanjem letelica stvorićemo neophodne uslove učesnicima programa da bezbedno realizuju svoj nastup. Drugi aspekt jeste organizacija programa aero-mitinga koja obuhvata bezbedan dolazak, učešće i odlazak vazduhoplova iz Republike Srbije.

U saradnji sa Agencijom za kontrolu letenja i Direktoratom civilnog vazduhoplovstva izradili smo instrukcije za dolazak, odlazak i javni prikaz manevarskih mogućnosti prema međunarodnim standardima u toj oblasti. Ti standardi su prilagođeni najvišim bezbedonosnim zahtevima u vazdušnom saobraćaju. Već duže vreme te standarde primenjujemo i u našem redovnom letenju, a primenili smo ih i pri organizovanju međunarodnog aero-mitinga 2009. godine i za to dobili brojne pohvale učesnika. To nam se vratilo kroz njihovu očiglednu spremnost da dođu ponovo na batajnički aerodrom. Ovo je odlična prilika i da svoju svakodnevnu praksu još više unapredimo kroz proces dostizanja željenog nivoa bezbednosti aero-mitinga.

Naravno, i bezbednost svih posetilaca je od izuzetnog značaja. Nju ćemo postići nizom preventivnih mera prilikom njihovog ulaska, boravka i odlaska. Razrađene su precizne šeme protivpožarnog, sanitetskog i fizičkog obezbeđenja, definisane zone kretanja na aerodromu i prilagođene tako da posetioci vide program, budu što bliže učesnicima, ali i da ostanu na bezbednim pozicijama.

Kako je organizovan prijem stranih delegacija?

– Svim stranim učesnicima koji su potvrdili učešće biće obezbeđen  prijatan i organizovan boravak u Srbiji. Imaće svoje stalne pratioce i adekvatne uslove da se predstave posetiocima aero-mitinga. Visoke strane delegacije imaće posebno pripremljen program posete, osmišljen da im tokom njihovog boravka u Beogradu predstavimo našu zemlju, Vojsku Srbije i vojno vazduhoplovstvo. Biće to dobra prilika i da se realizuju korisni susreti sa najvišim državnim i vojnim rukovodiocima, shodno nivou delegacije. Dolazak stranih učesnika na Batajnicu planiran je od 28. avgusta do 1. septembra, a sve s ciljem da se učesnici adaptiraju i upoznaju aerodromske površine, osmisle program i bezbedno ga prikažu Direktoratu aero-mitinga koji će odobriti njihov nastup. Imaće neophodne uslove da se skoncentrišu i pripreme. Svim učesnicima iz inostranstva obezbedili smo smeštaj, gorivo neophodno za učešće i adekvatno opsluživanje letelica.

Pripadnici našeg vazduhoplovstva često su učesnici na aeromitinzima širom sveta. Koliko ste uspeli da utkate njihova iskustva u aero-miting „Batajnica 2012”?

– Zemlje koje imaju sposobnost da proizvode vazduhoplovnu opremu i naoružanje, koje poseduju vazduhoplovne kapacitete i neguju sopstvene tradicije u ovoj oblasti, okupljaju se na aeromitinzima širom sveta tokom cele godine. Smatramo da smo adekvatan partner, jer to potvrđuju činjenice da nas redovno pozivaju, da smo rado viđeni gosti, te da se drugi odazivaju na naš poziv. Standarde koje primenjujemo u sadašnjoj organizaciji i mere koje preduzimamo u pripremama plod su iskustva koje imamo i znanja koja stičemo posećujući strane armije. Nesporno je da pomenute standarde nismo sami stvorili, niti smo sami njima ovladali. Razmenom iskustava uspeli smo da naučimo sve što treba i to sada dokazujemo.

Kakav će uticaj aero-miting imati na naše vazduhoplovstvo?

– Manifestacije ovog ranga imaju dvostruki karakter – svečarski i razvojni. Njihov širi značaj opravdava ulaganja u organizaciju, a uloženo se dugoročno vraća organizatoru u raznim oblastima. Kroz pripreme za aero-miting kapaciteti aerodroma Batajnica biće delimično oporavljeni. Ovo je bila idealna prilika da se uloži u njegovu infrastrukturu. Podsećam, za organizaciju aero-mitinga 2009. bilo je potrebno izgraditi toranj za kontrolu letenja, što je od ključnog značaja za funkcionisanje aerodroma. I ove godine imamo takve primere, poput sanacije poletnosletne staze. To je za vazduhoplovstvo Vojske Srbije očigledan pozitivan rezultat organizovanja aero-mitinga.

S druge strane, ove godine po prvi put organizujemo i malu izložbu vazduhoplovnog naoružanja, tehnologija i vojne industrije, što je prilika da široj javnosti prikažemo svoju sposobnost i konkurentnost. Ujedno, to je podsticaj i prilika našim kompanijama da zainteresuju posetioce za svoj proizvodni program i obave konkretne poslovne razgovore sa potencijalnim partnerima. Naravno, aero-miting je idealna prilika i za podsticaj međunarodne saradnje i promociju turističke ponude zemlje domaćina. I, što je veoma važno, broj kandidata za Vojnu akademiju – smer avijacija je od 2009. godine znatno porastao – čemu se nadamo i ovaj put.

Poučeni iskustvom stečenim na aero-mitingu „Batajnica 2009”, šta ste ove godine uradili drugačije?

– Aero-miting 2009. godine bio je rezultat entuzijazma i vizionarstva, pripremljen u kratkom vremenu, uz veliki napor angažovanih pripadnika Vojske Srbije. Ovog puta pripremama smo pristupili temeljitije, za šta smo na raspolaganju imali nešto više vremena. Dosadašnje propuste smo detaljno analizirali i činimo sve da ih ne ponovimo. Ove godine smo, pre svega, rešeni da eliminišemo problem dolaska posetilaca, pa će režim saobraćaja biti izmenjen. Linije GSP-a koje saobraćaju do aerodroma biće pojačane, a „Lasta“ i „Beovoz“ će uvesti dodatne polaske. Uz podršku MUP-a i Uprave grada Beograda saobraćaj će biti organizovan tako da svi zainteresovani mogu na vreme da stignu do Batajnice. Mnoge institucije, vazduhoplovne organizacije i privatne firme imaće priliku da zakupe prostor po simboličnim cenama i, uz našu pomoć i opremu, pripreme svoje štandove.

Stvaramo uslove da privučemo što veći broj mladih, kao ciljnu kategoriju posetilaca, kako bi ih zainteresovali za vazduhoplovstvo. Aero-miting počinje u 9 sati, a  program se završava u 17 sati. Kapije batajničkog aerodroma biće otvorene sat ranije, a gledaoci će moći da uđu na dva ulaza duž puta Batajnica – Nova Pazova i jedan koji će se nalaziti na putu Batajnica – Banovci.


Karte u pretplati su jeftinije nego što će biti na sam dan aero-mitinga. Inače, cena će biti simbolična, jer nam profit nije cilj. Preko 300 pripadnika Vojske angažovaćemo na poslovima obezbeđenja, protivpožarnoj i zdravstvenoj zaštiti gledalaca. Međutim, mnogo više njih biće angažovano na poslovima logistike, pa gledaocima neće biti uočljivi. Ukupan broj biće više stotina, a sve radi toga da aero-miting protekne bezbedno, organizovano, atraktivno i ostane u prijatnom sećanju svih posetilaca.

KAPACITETI

Prema evidenciji vođenoj na ulazu u aerodrom 2009. godine na Batajnici je u jednom trenutku bilo između 150.000 i 170.000 ljudi, što nije maksimalan kapacitet aerodroma. Verujemo da će taj broj 2. septembra ove godine biti premašen, jer će za gledaoce biti predviđena površina od oko 150 hektara.

PORODIČNI IZLET

Aero-miting je tradicionalno porodični izlet, a ja pamtim da sam i sam nekada dolazio sa roditeljima da gledam avione na Batajnici. To je bio jedan od motiva zašto sam se odlučio za ovaj poziv. Nama su ciljna kategorija upravo mladi, kako bismo obezbedili budućnost srpskog vazduhoplovstva.

GENERALNA PROBA

Na dan generalne probe biće odobren ulazak ograničenom broju posetilaca koji će moći da uđu na aerodrom, jer sistem bezbednosti neće biti u potpunosti uspostavljen. Tradicija je da tog dana na Batajnicu dođu kadeti Vojne akademije, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, strani vojni predstavnici i porodice naših kolega.

Sirijski Mi-8 u akciji (SyAAF Mi-8 attack)

Sirijski Mi-8 snimljen u napadu na pobunjeničke ciljeve u Dari na istoku Sirije.


Raketiranje terorističkih uporišta u Dari.

SyAAF Mi – 8Oboren sirijski MiG-23BN

DAMASK – Sirijski pobunjenici tvrde da su na istoku zemlje, kod Der Ezura, oborili vojni avion snaga Bašara al Asada.

Na video-snimku koji traje samo pola minuta čuje se PVO paljba i požar koji guta letelicu. U pozadini se čuje i klicanje “Alahu akbar” (Alah je veliki), javljaju ruske RIA Novosti.

Sam snimak je,inače, mutan i nejasan.

Sirijska vojska tvrdi da je avion pao tokom redovnog trenažnog leta kao i da se pilot uspešno katapultirao.

Na snimku se vidi da je avion planuo poslije dejstva sa zemlje koje se čuje u pozadini.

Navodno zarobljeni pilot sirijskog jurišnika.

Sirijski Mi-8 u nevjerovatnoj akciji

U borbama protiv terorista, sirijska armija je počela da upotrebljava i avijaciju. Ovaj video klip prikazuje nejverovatnu akciju jednog vremešnog sirijskog višenamjenskog helikoptera Mi-8, najvjerovatnije uključenog u ofanzivu armije na pobunjeničke kvartove u Alepu.


Pilot je izveo nešto do sada nikad viđeno u borbenim dejstvima bar kada je u pitanju ovaj tip helikoptera…napad sa Mi-8 iz obrušavanja pod uglom od 90 stepeni, poput Ju-87, potpuno nevjerovatna akcija.

Svaka čast pilotu ovog helikoptera.