Archive for » February 11th, 2011«

Eskadrila Delta iz 204-tog lovačkog puka sa Batajnice

Miroslav Lazanski je na aerodromu Batajnica devedesetih godina prošlog vijeka u vrijeme ratnog okruženja naparavio emisiju o ekadrili Delta iz 204 lovačkog puka sa Batajnice.