Archive for » March 24th, 2011«

Libijski MiG-21 protiv francuskog Miraža 2000 – vazdušna borba

Ovaj video sam uradio i uplodovao na youtube prije nego je počeo oružani ustanak u Libiji ne znajući tada da će do rata uopšte doći.  MiG-21 protiv Miraža 2000 ima vrlo male šanse zbog tehnološke razlike na velikim daljinama ali u bliskoj vazdušnoj borbi gdje o životu i smrti odlučuju umijeće pilota i topovi, libijski piloti na Migovima bi imali velike šanse. Ovo je simulirana borba u kojoj libijski MiG-21 izlazi kao pobjednik. …teoretski moguće ali u praksi teško izvodljivo zbog velike brojčane i tehnološke nadmoći neprijatelja.

Libijski MiG-21 Bis


Siguran sam da je odnos snaga 1:1 da bi Libijci pobijedili u vazduhu iako imaju tehnološki zastarele avione…ovako protiv čitavog NATO-a…biće to teško.

Francuzi i Britanci koji vjekovima pričaju o viteštvu…pokazali su se kao najveće kukavice od kada lete pod okriljem NATO-a napadajući slabije od sebe. Zaboravili su na Aleksandra Dimu i “TRI MUSKETARA”…sada je glavni motiv za borbom novac. Postali su palaćenici i najamnici kao dobro organizovana banda otimaju i napadaju tuđe.

Gadafi i Putin su potpuno u pravu kada su rekli da je u pitanju novi Krstaški pohod…jer i oni zapdni krstaši u srednjem vijeku su, istorija je to pokazala…pod navodnom borbom za Hristov grob išli u pljačku i otimačinu svega na šta su naišli na putu. Ovi moderni “krstaši” umjesto religijskog navode humanitarne razloge…i jedni i drugi su lagali.

12 godina od zločinačke agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju

Danas nakon 12  godina, srpski narod još vida rane načinjene zločinačkom agresijom NATO-a . Poražava činjenica da se na današnji dan ponovo bombarduje jedna druga zemlja od istih tih zlikovaca a da čitav svijet to ponovo nijemo posmatra upućujući samo mlake kritike da bi možda umirio sopstvenu savjest.

Zločinačka teroristička organizacija NATO je u Saveznoj Republici Jugoslaviji ostavila pustoš, teror i smrt kontaminirajući zemljište i vazduh ubojnim sredstvima koja su korištena za “utjerivanje ” demokratije.

Otimajući svetu srpsku zemlju Kosovo, NATO  se zauvijek svrstao u srpske neprijatelje . Kosovo je oteto i pod okupacijom ali srpski narod ima pravo da ga povrati kad tad.

Pjesma posvećena maloj Milici Rakić poginuloj na Batajnici u agresiji NATO na SRJ

Postavljanjem marionetskih vlasti u Srbiji i Crnoj Gori NATO je uspio konačno da slomi poslednji organizovani otpor agresiji. Agonija srpskog naroda pod NATO čizmom traje bezmalo 20 punih godina i ne nazire joj se kraj.

Vojska Jugoslavije je pružila herojsku odbranu braneći zemlju na svim frontovima, ne uzmičući ni za pedalj pred 27 zemalja NATO. Više od 3000 pripadnika vojske i policije je zauvjek ostalo na vječitoj straži pridružujući se u vječnosti KOSOVSKIM JUNACIMA.

Najnoviji događaji u Sjevernoj Africi pokazuju da NATO nema namjeru da promijeni svoju krvoločnu osvajačku politiku terora i pljačke. Danas pod bombama u Libiji stradaju neka druga djeca…plaču neke druge majke, kontinuitet zločina se nastvalja.