Archive for » August 15th, 2011«

FIB 582 nad Bokom

Aero klub “Soko” iz Grblja u Boki Kotorskoj, sa većim zakašnjenjem zbog zakonskih regulativa i nekih tehničkih problema otpočeo  8.08.2011 sa izvođenjem letačkih klubskih aktivnosti.

Prvi let je izveden ove godine na plaži Jaz, a nastavili smo sa letenjem u akvatoriju Boke, blizu starih kotorskih zidina.

Letenje  nad Bokom je poseban doživljaj i pruža prelijepu panoramu za slikanje.

FiB 582 Aero klub SOKO Grbalj

FiB 582 Aero klub SOKO Grbalj o3