Archive for » February 3rd, 2012«

Muzej ratnog vazduhoplovstva IAF-a u Hatzerimu-Izrael (2) dio

U velikoj zbirci muzeja IAF-a, ima mnogo zanimljivih letlica koje su pisale istoriju vazdušnih ratova na vrelom bliskoistočnom nebu, od osnivanja države Izarel do danas. Jedan od prvih aviona na koji nailazite pošto uđete u muzej, je čehoslovačka verzija čuvenog njemačkog Meseršmita Bf-109.

Amblem 101. squadrona IAF kojem je pripadala Avia S-199 “Sakin”.


Izrael je naručio 25 komada u prvoj isporuci i već u maju 1948.  Avia S-199 je imala svoje borbeno krštenje. Napadali su oklopno mehanizovane kolone egipatske vojske koje su napredovale  ka Tel Avivu i u blizini Ašdoda su ih zaustavili jurišnim akcijama.


Prvu vazdušnu pobjedu na Aviji S-199 postigao je komandant prve lovačke askadrile IAF-a Moddy Alon oborivši dvije egipatske Dakote koje su bombardovale Tel Aviv. To su ujedno bile i prve dvije vazdušne pobjede IAF-a u dugim godinama vazdušnih ratova nad Svetom Zemljom koji su uslijedili…


Izraelci su Aviu S-199 nazivali  Sakin (na hebrejskom znači NOŽ).
Nastaviće se…