Archive for » January 12th, 2013«

Katastrofa Taftanaza

Velika helikopterska baza Taftanaz je pala u ruke pobunjenika koje su većinom činili teroristi iz islamističke organizacije Al Nusra, islamističkog fronta kojeg su i Amerikanci stavili na spisak terorističkih organizacija.

Zarobljenici iz Taftanaza


Strateški važna baza koja je pružala vazdušnu podršku jedinicama u Alepu i Idlibu sada je van upotrebe, mnogo vojnika je zarobljeno i ubijeno. U bazi je pored većine nesipravnih helikoptera zarobljeno i nekoliko po svemu sudeći ispravnih ili oštećenih u zadnjim borbama i tako onesposobljenih za evakucaiju dijela ljudstva.

Ubijeni piloti u Taftanazu


Ubijena posada Mi-8

Pobunjenici su došli do bogatog plijena u naoružanju, ali još važnije uništili su poslednji most snabdijevanja jedinicama u zonama koje u okruženju drže teroristi, kao što su Idlib i Alepo gdje se vode teške borbe za kontrolu sjevera zemlje .

Zarobljeni Mi-24 Hind SyAAF u Taftanazu

Pretpostavka je da je napad koji je dobro sinhronizovan sa dejstvima vojske u drugim djelovima Sirije i naprezanjima avijacije do krajjih granica, oko uništavanja pobunjeničkih uporišta u Damasku urodio plodom, tj padom ključne vazduholovne baze Taftanaz.


Opsada Taftanaza je počela još u novembru raketnim udarima sa veće distance po aerodromu i vojska je tada izmjestila veći dio ispravnih letilica ali je određeni broj ostao radi sanabdijevanja i moguće evakuacije baze.

Iznenadnim jakim i dobro sihronizovanim napadom koji je počeo prije nekoliko dana a okončao se jučerašnjim padom baze i katastrofalnim porazom vojske,  iznenađeni su većinom oni koji su mislili da sa nekoliko uzastopnih vojnih pobjeda u drugim djelovima zemlje, sirijska vojska ima snage da odbrani i Taftanaz. Pokazalo se da vojska nije bila sposobna  da sačuva ovu po svemu sudeći ključnu bazu za opstanak jedinica oko Idliba i Alepa koje su veći dio materijalno-tehničkih sredtsva dobijali upravo vazdušnim putem preko Taftanaza.

Zarobljeni Mi-8 u Taftanazu

NRZ u lanseru zarobljenog Mi-8

Avijacija je pokušala da napade na svoju bazu odbije jurišno – bombarderskim napadima vazduhoplova iz drugih baza, ali je zbog loših vremenskih uslova, niske oblačnosti i loše vidljivosti bila onemogućena u tome nekoliko dana, što su iskoristili teroristi da probiju ogradu  i ukline se unutar baze u već iskopane armijske rovove.

Mi-8 u Taftanazu sa oštećenjem na oplati od granate.

Zarobljeni Mi-8 i NRZ pored njega

Odluka za evakuaciju je došla prekasno, jer su u dometu pobunjeničkih topova, već bili heliodromi unutar baze. Mnogi helikopteri su oštećeni i tako onemogućeni da uzlete.

Opservatorija za ljudska prava iz Londona prenosi podatak da se većina od 60 letilica uspjela probiti iz obruča a da je dvadesetak nesipravnih letilica ostalo i tu bilo zarobljeno prilkom ulaska terorista u bazu. Na snimcima koji prikazuju bazu u toku nekoliko zadnjih dana napada, prikazuju skoro isti broj letilica koje su i zatečene po zauzimanju baze, što će reći da je  većina ispravnih helikoptera napustila bazu blagovremeno a ne u toku zadnje noći napada.

Terorista u Taftanazu

Pokušaj evakuacije ostataka posade baze je počeo poslije ponoći 10 na 11 januar 2012. pod uraganskom vatrom pobunjeničkih topova 30 mm, tenkova i haubica. Nadali su se da će pod plaštom noći uspjeti da budu manje uočljivi ali je buka helikopterkih elisa demaskirala evakuaciju pa su neki helikopteri napušteni a do nekih se zbog vatre nije moglo prići.

Jedan helikopter se nedugo poslije polijetanja srušio na nos pogođen vatrom sa zemlje,  Mi-24 Hind koji je trebao da štiti povlačenje je pogođen u rotor elise prilikom polijetanja oštetivši i motor tako da je ostao na zemlji sa tovarom bombi na podvesnim tačkama i topovima. Takođe jedan Mi-8 koji je trebao da služi za evakuaciju bio je pod sažnom vatrom i nije mu se moglo prići, tako da je zarobljen sa punim lanserom NRZ (nevodećih raketnih zrna).

Vojnici, pitomci i piloti su pobijeni ili zarobljeni po upadu islmističkih bandi unutar helikopterske baze Taftanaz. Postoje jezivi snimci pobijenih vojnika i pilota kao i zarobljenih.

Nevjerovatna je činjenica da sirijska vojna komanda nije uradila više za svoje ljude koji su tako dugo odolijevali napadima neprjatelja. Idlib u kojem se nalaze jake vojne snage nalazi se na samo  15 km od baze.

Pobijeni vojnici u Taftanazu

Ovaj veliki vojni poraz i sudbina vojnika i pilota baciće veliku ljagu i na sirijsku armiju ali će mnogi u vojsci postaviti logično pitanje da li će i oni biti ovako žrtvovani kao hrabra posada helikopterske baze Taftanaz, kada se jednom nađu u sličnoj situaciji.

Jednostavno predugo se čekalo sa evakuacijom baze koja nije sama mogla da se brani…