Archive for » May, 2013 «

Partizanska eskadrila…(letačka nostalgija)

Najbolji odlomci iz jedinog ratnog vazduhoplovnog filma sa naših prostora…