Archive for » May 17th, 2013«

Partizanska eskadrila…(letačka nostalgija)

Najbolji odlomci iz jedinog ratnog vazduhoplovnog filma sa naših prostora…