Teroristi napustili Taftanaz

Neke novinske i televizijske kuće su javile, oslajajući se na Al Jaziru koja je bliska pobunjenicima u Siriji da su terorsiti napustili zauzetu helikoptersku bazu Taftanaz, pošto su postigli svoj cilj. Baza je uništena i opljačkana, ljudstvo pobijeno i zarobljeno, dok su se tororisti dodatno naoružali iz zaplijenjenih magacina.

Veliki vojnički poraz Sirijske armije kod Taftanaza ne obećava ni na drugim frontovima. Pokazalo se da ni sirijsko RV nema toliku snagi koju su mu izgleda potpuno neopravdano pripisivali neki.

Videlo se da pod potpuno vedrim nebom teroristi napredju prema bazi neometani od RV,  kojemu bi na tako velikom brisanom prostoru eliminisanje terorista bilo skoro pa kao na poligonu.

Pored gubitka mnogo ljudi u Taftanazu je stradao i jedan od dva operativno ispravna i do sada korištena u borbama Mi-24 Hind leteći tenk, čiji će se nedostatak jako osjetiti u borbama oko Alepa i Idliba.


Category: VAZDUŠNI RATOVI
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

HTML: You may use these tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(optional)