PARTIZANI UBIJALI SAVEZNIČKE PILOTE?

PARTIZANI UBIJALI SAVEZNIČKE PILOTE?

2010-11-16 23:05:33.0 Miloslav Samardžić

Priču o spašavanju savezničkih pilota komunisti su koristili na različite načine, kako im je kad trebalo. Najpre su, tokom procesa đeneralu Draži, govorili da su četnici ubijali savezničke pilote. Naveli su čak i četiri imena navodno ubijenih avijatičara, ali oni su se odmah oglasili iz Amerike. Na demonstracijama u Njujorku, jedan od njih je nosio transparent sa natpisom: ”Titova propaganda kaže: `Mihailović me je ubio!` U stvari on me je spasao”.

Međutim, do sada nije pridavana pažnja jednom od transparenata koje su nosili spašeni američki piloti. Na transparentu je pisalo: ”Tito – ubica američkih pilota”.
U ovom članku ekskluzivno objavljujemo dva dokumenta o ubistvima američkih pilota od strane Titovih partizana 1944. godine.

Prvi dokument je izveštaj majora Danila Salatića, vršioca dužnosti komandanta Hercegovine, đeneralu Draži, od 28. marta 1944. godine. Salatić najpre piše da je jedan pilot umro od rana zadobijenih od nemačke protivvazdušne odbrane i da su ga četnici sahranili u selu Pijavicama, a zatim nastavlja:

”Drugi koji je pozleđen prilikom skoka sa padobranom nije mogao da ide, ubijen je od komunista i zakopan u selu Grkavcima. Svi su opljačkani i odvedeni u Rasno. To je izvan domašaja naših jedinica, bar za sada. Prema iskazima meštana, uglavnom žena, pitali su za četničke jedinice. Pokušaću da im organizujem bekstvo. Ne garantujem za uspeh.”

Arhivska oznaka dokumenta: Vojni arhiv, Beograd, Četnička arhiva, K-277, reg. br. 2\1.

Drugi dokument je izveštaj pukovnika Petra Simića, komandanta Severne grupe bosanskih korpusa, đeneralu Draži, od 31. decembra 1944. godine, koji glasi:
”Kod Manastira Gomjenice u s. Dobrinja kod Banjaluke, spustilo se devet Amerikanaca padobranima. Petoricu uhvatili partizani i odmah streljali, četvorica, od kojih dva oficira i dva podoficira, nalaze se u našim rukama i upućeni na Ozren 26. o.m.”

Arhivska oznaka dokumenta: Vojni arhiv, Beograd, Četnička arhiva, K-276, reg. br. 16\1-19.

Sutradan, 1. januara 1945, Draža je pisao pukovniku Mirku Lalatoviću, načelniku Operativnog odeljenja Vrhovne komande:
”Za propagandni štab: Kod Manastira Gomjenice, s. Dobrinje kod Banjaluke, spustilo se devet Amerikanaca padobranaca. Petoricu su partizani uhvatili i odmah streljali, četvoricu su prihvatili naši vojnici i to dva oficira i dva podoficira. Upućeni su 26. decembra na sigurno mesto. Iskoristite ovo za propagandu. Naredio sam da se ispitaju preživeli padobranci o celom događaju i da se dostave njihova imena i oznake.”

Arhivska oznaka dokumenta: Vojni arhiv, Beograd, Četnička arhiva, K-297, reg. br. 23\1-1.

Izveštaji o ispitivanju preživelih pilota zasad nisu otkriveni. Piloti su upućeni u selo Boljanić ispod Ozrena, odakle su sa improvizovanog aerodroma evakuisani krajem februara 1945. godine. Spašeni piloti su naredne godine svedočili pred Komitetom za pravedno suđene đeneralu Draži Mihailoviću u Njujorku, ali ovaj slučaj nisu pominjali, ili to makar nije objavljenu u zapisniku sa ovog procesa. Može se pretpostaviti da je slučaj zataškan zbog tadašnje političke situacije, a da je kontroli izmakao samo transparent ”Tito – ubica američkih pilota”. Tako, za sada se pouzdano može reći samo to da postoji velika verovatnoća da su jugoslovenski komunisti ubijali pilote oborene od strane Nemaca. Konačan odgovor daće dalja istraživanja.

Ono što je apsolutnno sigurno, to je da su se u velikom broju slučajeva, prema savezničkim pilotima koji su pali na njihovu teritoriju, partizani odnosili kao prema ratnim zarobljenicima. Jedan od američkih oficira zaduženih za evakuaciju oborenih pilota, major Brini Agati, za grupu avijatičara koju su partizani držali kod Korenice upotrebio je upravo taj izraz: ”Ratni zarobljenici”. Ovo je radiogram majora Brinija poslat bazi u Bariju, 16. januara 1945:

”Izvinjavam se što je sadržina ovih poruka stalno žaljenje, ali moram da od vas tražim da energično protestvujete protiv rđavog postupka prema savezničkim ratnim zarobljenicima. Baš sam sad saznao da su 9 američkih avijatičara i 3 francuska begunca zadržani 10 dana u KORENICI, i da pored stalnih opomena da mi se odmah javi kad takvi ljudi naiđu NISAM bio obavešten. Uz to nije im bilo dozvoljeno da opšte sa misijom.

Rečeno mi je da je postupak prema njima bio najgori za vreme tih pet nedelja u JUGOSLAVIJI. Već sam potegao to pitanje sa Korpusom i učiniću to ponovo, ali, osećam, nije dovoljno. Ove ljude treba razdrmati. Posadi je rečeno da ne mora da jede sada, naješće se kad izađe.
Postupak prema njima je sramota za svaku evropsku civilizovanu zemlju. Opšti stav skoro otvoreno neprijateljski. Molim predajte kopiju ‘đeneralu’ KRAJGERU, 15 Ej Ef.”
Objavljujući ovaj radiogram, Dejvid Martin, i sam jedan od oborenih pilota, piše:

”Dok su četnici davali izbavljenim avijatičarima potpunu slobodu kretanja, partizani su skoro uvek pre nego što bi ih prebacili dalje postupali prema američkim avijatičarima kao prema zarobljenicima pod kućnim pritvorom. Dok su četnici često gladovali da bi nahranili izbavljene avijatičare, partizani često nisu vodili tu brigu – u stvari američki oficiri pridodati partizanskim snagama slali su mnoge ogorčene poruke povodom lošeg postupka prema izbavljenim avijatičarima. Neke od tih poruka bile su vrlo podrobne.”
Izvor: Dokumenti Huverovog instituta: Rodoljub ili izdajnik – slučaj đenerala Mihailovića, strane 178-179.

Danas, pošto je jedan od spašenih pilota, potpukovnik Milton Frend, dolazio u Beograd da svedoči na ročištu u procesu rehabilitacije đenerala Draže, komunisti još jednom prilagođavaju svoju priču. ”Nisu samo četnici spasavali pilote”, glasio je naslov u ”Politici” od 15. novembra 2010. godine. U članku je navedena sledeća izjava predsednika Subnora Slavka Popovića: ”Po nekim podacima kojima raspolažemo, oni (četnici – prim. aut) su spasli ukupno 263, a mi 1.585 pilota i članova posade”.

Tačne cifre o spašavanju pilota objavio sam u knjizi ”General Draža Mihailović i opšta istorija četničkog pokreta”, peti tom, kao i u ilustrovanoj monografiji ”Spašavanje savezničkih pilota”. Sve cifre su potvrđene fusnotama, a na ovom mestu prenosim samo završno poglavlje, ”Broj spašenih pilota”.
Sadržaj tog poglavlja je sledeći:

Prema izveštaju direktora OSS-a, generala Donovana, predsedniku Ruzveltu s kraja oktobra 1944. godine, na području Kraljevine Jugoslavije spašeno je 1.088 savezničkih pilota. Od ovog broja, četnici su spasili 561, a partizani 527 pilota.37
Donovan je ovde računao i posade aviona koji su sletali na ostrvo Vis. Pošto su aerodrom na Visu osposobili i držali Britanci, pored ostalog i da bi poslužio pilotima u nevolji, u savezničkim redovima obično se nije smatralo da su komunisti učestvovali u spašavanju avijatičara koji su prinudno sletali na ovo ostrvo. To izričito naglašava i kapetan Vilijam Emet, pomoćnik obaveštajnog oficira OSS-a pri 43. bombarderskoj grupi 15. vazduhoplovnog korpusa. Emetov zadatak bio je da organizuje spasavanje i evakuaciju pilota oborenih nad Jugoslavijom, svejedno da li su pali na četničku ili partizansku stranu. Sem što su vodili evidenciju, Emet i njegove kolege ispitivali su pilote o okolnostima obaranja i o svemu što su doživeli do povratka u Italiju. Emetov zaključak je sledeći:

Nekih dve trećine spasenih avijatičara evakuisano je sa teritorije pod kontrolom četničkih snaga, a jedna trećina sa teritorije pod kontrolom partizana. Koliko ja znam, nekih 1.000 pilota spašeno je na teritoriji Jugoslavije. Ovaj broj ne obuhvata pilote koji su se spustili na ostrvu Visu na Jadranskom moru, na aerodrom koji je u tu svrhu izgrađen 1944. godine od strane Angloamerikanaca.

38
Precizno se može reći da su po grupama sa četničke teritorije evakuisana 593 saveznička pilota, i to:
– 11 pilota koji su 19. aprila 1944. godine otišli pešice iz Pranjana prema Jadranskom moru,
– 40 pilota koje su britanski avioni odvezli iz Pranjana 29. maja 1944. godine,
– 237 pilota evakuisanih iz Pranjana 9. i 10. avgusta,
– 210 pilota evakuisanih iz Pranjana 12, 15. i 18. avgusta,
– 20 pilota evakuisanih iz Koceljeve 17. septembra,
– 15 pilota evakuisanih čamcima iz Boke Kotorske do Barija tokom septembra i oktobra,
– 15 pilota evakuisanih iz Boljanića 1. novembra,
– 20 pilota evakuisanih iz Boljanića 27. decembra, i
– 25 pilota evakuisanih iz Boljanića krajem februara 1945. godine.

Velika je verovatnoća da je jedna grupa spašenih pilota evakuisana pri odlasku kapetana Džorxa Musulina iz Pranjana, 29. avgusta. Takođe, bilo je niz pojedinačnih slučajeva koji su izmicali evidenciji. Primera radi, to se desilo sa poručnikom Vilijemom Lejnom Rodžersom, oborenim 8. septembra 1944. iznad Avale. Rodžersa i njegovu posadu spasili su četnici i potom ih čuvali u oblasti Ripnja. Kada su Nemci saznali gde su piloti, došlo je do borbe u kojoj su poginula tri nemačka vojnika i četiri četnika, a više četnika bilo je ranjeno. Oktobra meseca u ovu oblast dolaze partizani i Crvena armija, tako da se četnici, vodeći sa sobom američke pilote, povlače prema Bosni. Pošto je poručniku Rodžersu prilikom pada bila polomljena noga, on je ostao u jednom selu. Tu su ga pronašli partizani i kasnije evakuisali, računajući da su ga oni spasili, kao i onu grupu od 11 pilota koja je otišla iz Pranjana, da bi bila odvežena sa aerodroma koji se nalazio na partizanskoj teritoriji u Beranama.39
Dakle, može se zaključiti da su četnici spasili preko 600 savezničkih pilota. Ova brojka poklapa se sa proračunima kapetana Vilijama Emeta da je dve trećine pilota palo na četničku, a jedna trećina na partizansku stranu.

40 Najveća akcija spašavanja oborenih savezničkih pilota iza neprijateljskih linija, ne samo na teritoriji Kraljevine Jugoslavije, već uopšte tokom Drugog svetskog rata, bila je ona u Pranjanima, kada je od 9. do 18. avgusta 1944. godine evakuisano 447 avijatičara. Ovu akciju Amerikanci su zvali Misija ”Haljard” (u prevodu: podizač; reč označava uže kojim se podiže glavno jedro na brodu).

Uz napomenu da dokumenta ”nisu sačuvana i adekvatno vođena”, koristeći se svojim uobičajenim metodama, komunistički istoričari navode cifru od čak 1.585 oborenih savezničkih pilota koje su navodno spasili partizani. Spašavanje pilota od strane četnika oni ili ne pominju, ili minimiziraju. Štaviše, pišu da su četnici ubijali oborene pilote, pa čak i da su partizani spašavali pilote od četnika.

41
Mada je i cifra od preko 300 pilota spašenih na teritoriji pod kontrolom komunista visoka, u američkoj vojsci, pa donekle i u javnosti, stvoren je mit samo o spašavanju pilota od strane četnika. Piloti koje su spasili četnici demonstrirali su već 1946. godine, u Njujorku. Jedan od njih, Dejvid O`Koneli, nosio je sledeći transparent: ”Titova propaganda kaže: `Mihailović me je ubio!` U stvari on me je spasao”. Naime, tvrdeći da su četnici ubijali savezničke pilote, komunisti su pomenuli i O`Konelija.42
U američkoj štampi objavljeno je mnogo članaka o pilotima koje su spasili četnici, a pisalo se i o njihovoj inicijativi da se podigne spomenik Draži u Vašingtonu, ispred Bele kuće. Udruženje ratnih veterana vazdušnih snaga (AFEES) zvalo je na svoje godišnje proslave pripadnike četničkog, a ne komunističkog pokreta.
Pored političkih razloga, pre svega Hladnog rata, na ovakav rasplet događaja uticala su i neka dešavanja u zemlji.

Pre svega, na teritoriji pod kontrolom komunista, u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori a zatim i u Toplici, u poslednjoj fazi rata postojalo je više aerodroma na koje su Zapadni saveznici redovno dopremali oružje i ratnu spremu partizanima. Radi koordinacije, tu se nalazio i veliki broj savezničkih oficira. Tako su oboreni piloti u kratkom roku dolazili do svojih oficira i brzo evakuisani, prilikom dolaska prvog aviona sa opremom. Na teritoriji Srbije, a verovatno i u drugim oblastima, nije bilo ni jedne borbe partizana protiv okupatora za spašavanje pilota.

Kada se saveznički oficiri nisu nalazili u blizini, komunisti su tretirali pilote kao zarobljenike. Kapetan Daniel Desić, jedan od američkih oficira zaduženih za pronalaženje pilota na partizanskoj teritoriji i njihovu evakuaciju, svedočio je kako stražar nije hteo da ga pusti u kuću u kojoj je čuvano sedam avijatičara, ”govoreći da je od komesara dobio naređenje da niko ne može da ih vidi”. Stražar je popustio tek kada je Desić zapretio da će ”obići te ljude na silu”.43
A kapetan Vilijam Emet piše:

Većina pilota evakuisanih s teritorije pod partizanskom kontrolom žalilo se na hladan, gotovo neprijateljski tretman, posebno na nebrigu za pružanje skloništa i davanje hrane.

44
S druge strane, pilote koji su pali kod četnika trebalo je čuvati mesecima. Mnogi od njih videli su makar da su četnici ”zapodenuli čarku sa Nemcima kako bi našim ljudima dali vremena da pobegnu i ne padnu Nemcima u ruke”, kao što je to primera radi posvedočio Alen Fridberg.

45
Odnos četnika, kao i naroda na teritoriji pod njihovom kontrolom, bio je prema oborenim pilotima izrazito prijateljski. Piloti su imali slobodu kretanja, videli su da dobijaju i poslednju koru hleba, kao i lekove, kojih je bilo veoma malo.

Pored onih koji su prinudno sletali na ostrvo Vis, komunisti su među spašene pilote računali i one koji su pali na teritoriju na kojoj nije bilo okupatora, naročito posle oktobra 1944. godine. Karakterističan je primer jednog američkog bombardera, koji se januara 1945. godine zbog nekog kvara spustio kraj Srpske Crnje. Nemci su se tada nalazili daleko na zapadu, na Sremskom frontu. Posada je otklonila kvar i istog dana odletela u Italiju, a komunisti ne samo što su pokrenuli čitavu kampanju o spašavanju saveznika, već su ove pilote proglasili počasnim građanima Srpske Crnje.

46
IZVORI:
37 M. Pešić, Draža u izveštajima američkih i britanskih obaveštajaca 1941-1944, 264.
38 M. Pešić, Misija Haljard, 206.
39 M. Pešić, Misija Haljard, 133.
40 Izveštaji kapetana Džordža Musulina i Nika Lalića nalaze se u Nacionalnom arhivu u Vašingtonu, pod oznakama RG-226, E-99, B-34-F-170 i E-99, B-22, F-368. Oni ne sadrže podatke pre Operacije ”Haljard”, tj. pre avgusta 1944. Izveštaji o spasavanju pilota sa teritorije pod kontrolom komunista čuvaju se u istom arhivu pod oznakama RG-226, E-154, B-25 i F-334 (Operacija ”Dankilin”, o spašavanju 65 pilota), RG-226, E-154, B-25, F-34, E-99, B-23 i F-115 (operacije ”Redvud” i ”Đurand”, 162 pilota) i RG-226, E-154, B-25, F-357, E-154, B-25 i F-356 (operacije ”Malberi” i ”Flotsam”, 300 pilota).
41 M. Pešić, Misija Haljard, 218. Prema članku Antuna Miletića u ”Politici” od 9. juna 2000. godine.
42 M. Pešić, Misija Haljard, 338.
43 Rodoljub ili izdajnik: slučaj đenerala Mihailovića, 271-349.
44 M. Pešić, Misija Haljard, 206.
45 Rodoljub ili izdajnik: slučaj đenerala Mihailovića, 332.
46 M. Pešić, Misija Haljard, 219.

Članak sa dokumentima i fotografijama možete videti ovde:

Izvor: Press online

Rаdio stаnicа sа Rаvne Gore slаlа je izveštаje Telegrаfskoj аgenciji ”Demokrаtskа Jugoslаvijа” u NJujorku o spаšenim pilotimа. Nаvođene su аdrese pilotа, kаko bi njihove mаjke odmаh bile obаveštene, pošto su imаle informаciju dа su im decа ”nestаlа u аkciji”. Hrpu ovih izveštаjа sаčuvаlа je ženа potpukovnikа Borislаvа Todorovićа, tаdа nа službu u Jugoslovenskoj аmbаsаdi u Americi. Ovo su fаksimili originаlnih izveštаjа, onаko kаko su primljeni u NJujorku:

Category: ISTORIJA
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
33 Responses
 1. Russell says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 2. terrance says:

  .

  tnx for info!!…

 3. gene says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 4. Terrance says:

  .

  áëàãîäàðþ!…

 5. Wayne says:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 6. Derek says:

  .

  tnx for info!!…

 7. Scott says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 8. paul says:

  .

  áëàãîäàðþ!…

 9. Eugene says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 10. Darrell says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 11. francis says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 12. michael says:

  .

  áëàãîäàðåí!…

 13. Gregory says:

  .

  tnx for info….

 14. ricardo says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 15. Christopher says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 16. gary says:

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 17. Dave says:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 18. Adam says:

  .

  good info!!…

 19. armando says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 20. Nathaniel says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 21. Sidney says:

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 22. Allen says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 23. felix says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 24. clayton says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 25. raul says:

  .

  good info!!…

 26. lynn says:

  .

  áëàãîäàðþ….

Leave a Reply

HTML: You may use these tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(optional)